ZMĚNA » STRATEGIE

DEFINOVÁNÍ ZMĚNY – VYTVOŘENÍ FIREMNÍ STRATEGIE – JEJÍ UVEDENÍ DO PRAXE
UPŘÍMNÝ ZÁJEM O VÁŠ ZÁMĚR, FIREMNÍ PROSTŘEDÍ A LIDI.

Pro koho

Spolupracujeme s malými a středně velkými společnostmi, které:

 • Organicky rostly a nyní potřebují jednotnou strategii.
 • Posilují řízení firmy přes data.
 • Vidí příležitost v nové době a uvědomují si potřebu změn.
 • Chtějí jasný plán pro předání firmy.
 • Potřebují definovat role, popsat procesy a zvýšit spoluzodpovědnost zaměstnanců s vazbou na firemní strategii.
 • Uvědomují si, že změna začíná u osobností v managementu, leaderů.

Arion

…podařilo se nám společně ve velmi krátkém čase oživit novou firemní strategii, jejíž součástí je pravidelné měření výkonu celé společnosti přes všechna oddělení. Díky tomu jsme nyní schopni efektivně řídit zdroje a lépe pracovat nejen se zákazníky, ale i zaměstnanci…

Schäfer Menk

…vytvořil 3letý projekt, který provedl společnost přes tvorbu vize, strategie, vzděláváním a tréninkem vyššího a středního managementu. …Dalším velkým projektem byla tvorba a propojování procesů ve společnosti – velice promyšlený a profesionálně připravený projekt provázaný interaktivními workshopy. …Díky jeho perfektní komunikaci, zodpovědné přípravě a znalosti prostředí dokázal zaujmout i ty největší odpůrce. …

SVIŽN

…na Romanovi oceňuji vedení workshopů, kdy pracoval s velice rozdílnými lidskými povahami, a i přesto dokázal docílit kýžených výsledků v poměrně krátkém čase. Osobně mi otevřel pohled na práci a postoj kolegů, což přispělo k vzájemnému porozumění a výraznému zlepšení komunikace…

TOYOTA

…cílem bylo posílit regionální řízení a nastavit správné kompetence. Protože většina členů týmu byla dlouhodobě zvyklá pracovat v režimu centrálního řízení, rozhodli jsme se tuto změnu podpořit kombinovaným tréninkovým programem, který by je touto změnou provedl a pomohl jim najít si své místo…
…dokladem úspěšnosti je splnění našich objemových i kvalitativních cílů a nastartování pozitivního trendu klíčových ukazatelů výkonnosti…

V čem je naše hodnota

PŘÍSTUP

 • Provedeme Vás ke změně, která je vyvolána novou dobou a podmínkami.
 • Naše průvodcovství, myšlenky a otázky Vám pomohou se vyrovnat s překážkami v lidské i technické rovině, jež jsou nezbytnou součástí tvorby strategie.
 • Po seznámení se s úrovní podmínek ve Vašem firemním prostředí, navrhneme nejrychlejší cestu k naplnění Vašeho záměru.

METODY

 • Inspirujeme zákazníka, abychom získaným výsledkům zajistili jejich stabilitu a rozvoj v budoucnosti – rozvoj potřebných dovedností, řízení firmy přes data, využívání technologií, změny firemní kultury.
 • Umíme pracovat i s omezenými zdroji.

VÝSLEDKY

 • Spolu s Vámi vytvoříme firemní strategie a zrealizujeme její komunikaci v rámci firmy.
 • Díky našemu přístupu si budete daleko více vážit své práce a následného výsledku než informací, které od nás dostanete.
 • Technologickými inovacemi podporujeme lepší a rychlejší výsledky.

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE – ANALÝZA – TECHNOLOGIE

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE

ANALÝZA

TECHNOLOGIE

Řízení a organizace

„Zdokumentovaná sada kroků, kterými Vás provedeme, abyste proměnili "koncept" v realitu ve vaší firmě – strategické plánování – implementace – strategické sledování a interakce. Měřítkem jsou čas a výsledky“

 • Sestavení analytických nástrojů – práce s analytickými modely.
 • Příprava prezentací – prezentační dovednosti.
 • Jak pracovat s potřebnými technologiemi – zpracování výstupů, sdílení dat, komunikace.
 • Nastavení komunikace – podávání zpráv, struktura schůzek.
 • Propojení strategie s obvyklým provozem – jde o to neohrozit stávající byznys.
 • Podpora rozvoje klíčových kompetencí – individuální koučink, změna přístupu jde „od shora“
 • Plán zapojení celé firmy – řízení aktivit v rámci týmů.

Analýzy

„Strategická analýza vám pomůže prozkoumat možnosti růstu, zaměřuje se na výzvy ve vašem oboru a podporuje lepší firemní rozhodnutí. Jde o mapování schopnosti firmy k dosažení budoucího záměru z pohledu současné reality a často s ohledem na firemní procesy, technologie a schopnosti lidí.

 • Nejdříve si vyslechneme a popíšeme Váš záměr – v čem je jeho hodnota.
 • Připravíme sadu analytických modelů, které budou mít vazbu na popsaný záměr
 • Musíme se ujistit, že máte schopnosti skutečně realizovat svůj záměr – provedeme analýzu interního prostředí, např. produktů, úrovně dovedností zaměstnanců, využívání technologií).
 • Vezmeme v úvahu faktory, které jsou potenciálně mimo vaši kontrolu a jaký budou mít vliv na realizaci vašich cílů – zaměříme se na pohled mimo vaši firmu (trendy, konkurence, pracovní trh).
 • Analýzu zpracováváme na základě faktů.

Technologie

„Každá firma, která chce zlepšit své výsledky, musí vyhodnotit stav svých aktuálních metrik a datových příležitostí. Musí si začít pokládat správné otázky. Vhodné technologie Vám pomohou v krátkém čase zpracovat velké množství informací“.

 • V rámci tvorby strategie budeme mít přehled na čem všichni pracují.
 • Usnadníme a zrychlíme komunikaci.
 • Budeme efektivně a srozumitelně plánovat srozumitelně.
 • Všichni budou mít dostupné důležité informace.
 • Budeme mít jednoduché řízení dokumentů.
 • Výstupy budou rychle a přehledně k dispozici.
 • Inspirujeme Vás pro další technologický vývoj.

Čemu věříme

BUDOUCNOST JE ZMĚNA

Věříme, že je nutné najít si čas na utváření budoucnosti.

SPOLEČNÉ SCHOPNOSTI

Že výsledky jsou tvořeny propojením potřebných schopností.

ÚSPĚŠNÁ REALIZACE

A že plány realizujeme tahem z budoucnosti, spíše než tlačením ze současnosti.

Co získáte

Umíte šetřit zdroje

Společně vytvoříme prostředí, podmínky, abyste mohli přemýšlet nad svou budoucností. Provedeme Vás procesem, na jehož konci nejsou výstupy, ale výsledek.

Jste připraveni na změnu

Získáte možnost novým způsobem posuzovat svou práci, najdete nová měřítka úspěchu a skrze data řídit svá rozhodnutí pro naplnění svého záměru.

Jdete efektivně k cíli

Sebevědomě budete využívat užitečné technologie na podporu stabilních výsledků a jejich rozvoje.

Dokážete změnit osobní přístup

Ukážeme Vám, jak pracovat s jednotlivými rolemi, koučovat svůj tým, řídit diskusi/ workshop až s 50 lidmi, efektivně prezentovat, využívat technologie, a co to vše znamená z pohledu Vašeho plánování/ řízení času.