Reference

Romana Prince jsme přizvali ke spolupráci s cílem najít společné porozumění a získat jasné rozdělení rolí ve společnosti, o které jsme se několikrát bezúspěšně pokoušeli sami. Několik měsíců jsme pracovali společně v rámci skupiny majitelů společnosti, ale současně dosud využíváme jednotlivých konzultací s Romanem k aktuálním tématům.
Práce s ním ukázala, že problémy, které řešíme ve vedení společnosti, pramení z jiného zdroje, než jsme si mysleli. Díky společným workshopům a konzultacím jsme získali více než jasné rozdělení rolí, získali jsme především společný a jednotný pohled na budoucnost ateliéru a jasnou představu, na co je potřeba se soustředit, abychom cíle dosáhli. Díky této změně je pro nás veškeré rozhodování a vedení lidí jednoduší.
Na Romanovi oceňuji vedení workshopů, kdy pracoval s velice rozdílnými lidskými povahami, a i přesto dokázal docílit kýžených výsledků v poměrně krátkém čase. Osobně mi otevřel pohled na práci a postoj kolegů, což přispělo k vzájemnému porozumění a výraznému zlepšení komunikace. Těší mě, že mám neustále díky jeho spolupráci možnost rozšiřovat svoje schopnosti.

Marta Ševčíková

Jednatelka