Reference

Pan Bc. Roman Princ úspěšně realizoval ve firmě Škoda Auto rozvojově vzdělávací program Moderace pro cílové skupiny management a koordinátoři.
Účastníci programu (2+2 dny) si především cenili propojení programu s vlastní manažerskou praxí a individuálního přístup trenéra ke každému z nich.
Na spolupráci s panem Princem jsem oceňoval především jeho profesionální zákaznický přístup založený na mapování potřeb jak firmy, tak i každého jednotlivce s ohledem na jeho pracovní zkušenosti i oblast působení ve firmě. Před každým programem se zajímal o složení skupiny, a i vlastní realizaci programu vždy podřizoval momentální situaci a potřebě účastníků.
Pan Roman Princ dobře pracoval s vlastním tématem moderace, uměl rovněž dobře reagovat i na otázky účastníků k dalším tématům z oblasti rozvoje manažerských kompetencí. Úspěšně propojoval roli trenéra s vlastní praxí profesionálního moderátora.

PaedDr. Lubomír Kouřil

Garant rozvojově vzdělávacích aktivit pro cílové skupiny management, manažerský dorost a koordinátoři firmy Škoda Auto