Reference

S Romanem Princem spolupracuji již přes 10 let, zejména v oblasti komunikačních tréninků, osobního koučinku a pořádání firemních workshopů.
S jeho profesionální pomocí jsme dokázali prosadit tak významné projekty, jako je vytvoření firemní strategie, implementace nových podnikových informačních systémů, rozjetí zákaznických projektů, tréninků komunikačních dovedností apod.
Na začátku většiny takto zásadních projektů a jednání panovala určitá nedůvěra či nejistota, nicméně už v průběhu workshopů „tály ledy“ a účastníci začali více kooperovat a táhnout za jeden provaz.

Průběh WS Roman obratně facilitoval a pomohl celé skupině překonat mnoho těžších momentů, které nutně při podobném úkolu uvnitř firmy nastávají. Zúčastnění tak získali nutnou sebedůvěru, obnovilo se pozitivní myšlení a prohloubila se týmová spolupráce.

Nejenže byly WS účastníky vždy velmi dobře hodnoceny, ale i sami účastníci byli překvapeni, jak se s jeho přispěním dokázali otevřít a rozumně řešit pracovní nesnáze.

Při všech jednáních byl Roman skvěle připraven, mluvil pro všechny srozumitelnou řečí a dokázal vnímat jak specifika firmy, tak i samotné účastníky.

Velmi rád s ním budu i nadále spolupracovat na dalších úspěšných projektech.

Ing. Michal Kubišta

Interim CFO