Reference

V roce 2014 se musela naše společnost, díky útlumu hlavního výrobního programu, pustit do tvorby nové firemní vize a strategie. Naše společnost vyráběla ocelové konstrukce pro doly, kde jsme byli výhradním dodavatelem pro zahraniční trh. Útlum na celosvětovém trhu, rapidní pokles investic v tomto odvětví, nás postavilo před velkou výzvu. Stála jsem se svým týmem před rozhodnutím, zda v aktivitách naší společnosti pokračovat, nebo společnost po dvaceti letech uzavřít.
Byla to velká výzva pustit se znovu do tvorby vize, strategie, nalézt vhodný produkt, který za daných podmínek by bylo možno vyrábět v České republice. Chtěli jsme nalézt takový výrobní program, který by nám umožnil se stát opět významným dodavatel a partnerem našich zákazníků.
Na doporučení jsem tedy měla možnost se seznámit s panem Princem. Byl seznámen se situací a projektem, do kterého se chceme pustit. Jeho přístup byl vysoce profesionální a strávil velmi mnoho času na seznámení se situací, podmínkami a kolegy, než se pustil do přípravy celého procesu. Vytvořil 3letý projekt, který provedl společnost přes tvorbu vize, mise, strategie, vzděláváním a tréninkem vyššího a středního managementu. To vše bylo provázeno osobními koučinky zaměstnanců, kteří sami zjistili, že pro tento proces potřebují kouče, pro urovnání svých myšlenek pro svá klíčová rozhodnutí. I já sama osobně jsem služeb jeho koučinku využívala.
Výsledkem byla naše nová vize: Schäfer Menk – Prémiový partner pro výrobu ocelových konstrukcí autojeřábů“. Završeno 250 mil. Kč investicí do nového inovativního závodu.
Dalším velkým projektem byla „Tvorba a propojování procesů“ ve společnosti. Téměř dvouletý, velice promyšlený a profesionálně připravený projekt, provázaný celou řadou interaktivních workshopů. Díky jeho perfektní moderaci, zodpovědné přípravy a znalostí prostředí a lidí, dokázal zaujmout i ty největší odpůrce. Závěrem každého workshopu bylo veliké nadšení zaměstnanců, a hlavně veliká chuť a motivace začít realizovat to, na čem jsme se dohodli.
Sama osobně mám zkušenosti s několika jinými profesionály, avšak přístup pana Prince je zcela odlišný. Upřímný zájem o Váš problém, o zadání, o prostředí a lidi. Přistupuje k zadanému úkolu velice zodpovědně a hledá to nejlepší řešení. Z jeho chování a vystupování vnímáme upřímný zájem, ochotu a touhu pomoci vyřešit co nejlépe zadaný projekt.
Těšíme se na další spolupráci.

Magdalena Zemanová

Managing Director