Reference

S panem Princem spolupracujeme již déle než 10 let, především v oblasti ASC interních a externích kandidátů na manažerské pozice. Původně se jednalo o výhradně lokální spolupráci a následně pan Princ obstál i v mezinárodním výběrovém řízení pro ASC, připraveném dle koncernových standardů. Výstupy z ASC mají ve firmě vysokou akceptaci.

Pro pana Prince je charakteristický za všech okolností profesionální přístup s důrazem na přínos spolupráce pro zákazníka se schopností navázání kontaktu a komunikace s širokým spektrem účastníků ASC.

Jaroslav Paděra

generální ředitel, Hornbach