Reference

S Romanem Princem jsem spolupracovala u svého předchozího zaměstnavatele, kde jsem mimo jiné byla zodpovědná i za rozvoj svých kolegů s kratší praxí. Když jsem pro ně hledala vhodné soft skills školení, dostala jsem na Romana velmi dobré reference od své známé. Sdělila mi, že už absolvovala deset jeho různých kurzů, což mě přesvědčilo natolik, že jsem jej hned druhý den kontaktovala.

Musím říct, že způsob, jakým byly kurzy provedeny, předčil mé očekávání. Vše bylo nastaveno přesně na míru dle našich potřeb a okruhů pro různé role našeho oddělení. Účast na kurzech byla dobrovolná, a přesto se jich až na tři výjimky chtěli účastnit všichni oslovení kolegové. To vše jen na základě úvodního Romanova představení a schůzky, jejímž cílem bylo sesbírat co nejvíce vstupů k sestavení vhodného školení.

Sama jsem se školení účastnila, abych dále v podobném duchu mohla kolegům pomáhat i v samotné praxi. Forma, kterou byly provedeny, byla volena tak, aby nově získané poznatky mohly být ihned použity v modelových scénkách či přímo v praktických příkladech. Když bylo nutné některé téma probrat hlouběji, kvůli většímu množství dotazů nebo zájmu, nebyl toto problém. Každý účastník byl na závěr kurzu nahráván na videokameru při své předem připravené prezentaci tak, aby mu následně mohla být poskytnuta individuální zpětná vazba na co si dávat pozor, co má zlepšit či naopak, co jsou jeho silné stránky. Samozřejmě toto jen se souhlasem zúčastněných. Souhlas nebylo problém získat, neboť Roman si velmi rychle získal důvěru všech, naopak byli všichni rádi, že dostanou objektivní posouzení.

A jaký byl přínos těchto školení? Nadšené ohlasy mých kolegů s konstatováním, že tak užitečné školení ještě nezažili. Někteří z nich za mnou i v pozdější době chodili, že pár věcí opravdu zkoušejí v praxi, a co je úžasné, ony opravdu fungují. Další zase získali větší sebevědomí v situacích, ve kterých si dříve moc nevěřili. Když jsem byla svědkem situace, jednání či schůzek, u kterých by byl v budoucnu vhodný jiný přístup, bylo pro mě velmi jednoduché jim dát zpětnou vazbu s odkazem na část školení, kde byla daná situace popsána.

Osobně bych všem manažerům doporučila takové školení nejen zorganizovat, ale i se jej účastnit. Nejenže zjistíte, že i vy můžete některé věci dělat lépe, když se na ně více zaměříte, ale rozhodně vám to velmi usnadní další komunikaci a směrování vašich podřízených.

Budu-li mít v budoucnu ještě někdy možnost s Romanem spolupracovat, rozhodně to udělám a budu se na to velmi těšit.

Petra Studánková

PM na volné noze