Reference

Praktické zkušenosti, systematická příprava a osobní zaujetí Romana Prince bylo velkou pomocí při rozjezdu akviziční skupiny. Jeho způsob někdy až nakažlivé komunikace v tréninkovém programu vytvořeném individuálně pro naše potřeby se stal užitečným většině našich akvizičních obchodníků.

Pro rok 2013 jsme společnost prinConsult vybrali ve výběrovém řízení pro projekt rozvoje nové akviziční skupiny. Skupinu jsme stavěli „na zelené louce“ a jejím cílem bylo nastartovat specializovanou akviziční práci ve všech regionech ČR pro podporu prodeje celého portfolia produktů, řešení a služeb společnosti. Skupina měla začít intenzivně spolupracovat s obchodníky regionálních center AutoContu a telesales oddělením. V této souvislosti jsme s Romanem Princem vytvořili vzdělávací model rozvoje akvizičních obchodníků, který v konkrétních fázích akvizičního procesu vytvářel předpoklady pro obchodní úspěch.

Cílem bylo vytvořit takové návyky v akviziční práci obchodního specialisty, které povedou k efektivnímu oslovování potenciálních zákazníků, přípravě na první akviziční schůzku, schopnosti provést analýzu potřeb a prezentovat řešení s vazbou na motivy klienta. To vše s vazbou na cíl realizovaného objemu nově získané marže už v 1. roce projektu převyšující personální náklady a investice do projektu. Díky systematické a intenzivní práci ve skupinách a individuálním koučinku se cílů podařilo dosáhnout téměř na 100 %.

Miloslav Záleský

ředitel pro portfolio a marketing
AutoCont CZ a.s.