Reference

V loňském roce provedla naše společnost organizační změnu. Cílem bylo posílit regionální řízení a nastavit správné kompetence. Protože většina členů týmu byla dlouhodobě zvyklá pracovat v režimu centrálního řízení, rozhodli jsme se tuto změnu podpořit kombinovaným tréninkovým programem, který by je touto změnou provedl a pomohl jim najít si své místo. Zároveň bylo naším cílem nastavit správnou komunikaci na všech úrovních a podpořit týmového ducha.
Nehledali jsme tudíž jednoúčelový standardní školicí program, ale chtěli jsme najít partnera, který by s námi vystavěl tréninkový plán přesně podle našich potřeb.
Ze všech uchazečů nás nejvíce zaujal pan Roman Princ. Jeho schopnost přizpůsobit se našim konkrétním potřebám vedla k rozhodnutí o spolupráci. V rámci spolupráce jsme uspořádali jak skupinová tréninková, tak i koučovací setkání pro individuální podporu.
Na základě zpětné vazby od účastníků jednotlivých tréninkových modulů i na základě vlastní účasti mohu konstatovat, že převážnou většinu účastníků program zaujal a přinesl očekávané výsledky. Dokladem úspěšnosti je splnění našich objemových i kvalitativních cílů a nastartování pozitivního trendu klíčových ukazatelů výkonnosti.

Pavel Žáček

After Sales Director, TMHCZ