konzultační a vzdělávací společnost, která poskytuje služby v oblastech rozvoje kompetencí, poradenství pro management a koučinku.

Naše zkušenosti pokrývají rozsah služeb od vytvoření komplexních rozvojových plánů, přípravy a realizace skupinového a individuálního programu, koučinku, vedení facilitovaných a moderovaných workshopů až po další úzce provázané činnosti – tvorba strategie, vytvoření kompetenčního modelu – popisu pozic, využití diagnostických nástrojů, vizualizaci procesů.

VIZE

Stálou inovací vzdělávání podporovat interaktivní proces, který zlepšuje efektivitu našich návrhů a postupů, ale co je nejdůležitější – výsledek.

MISE

Sdílením odbornosti a praktických zkušeností, vytváříme jedinečné prostředí, které má za cíl podpořit zákazníky v jejich rozvoji, stabilitě a nových příležitostech.

HODNOTY

Pro kvalitní spolupráci je pro nás důležitý seberozvoj. Podporujeme tím naplňování firemních hodnot – PROFESIONALITA – SPOLEHLIVOST – UŽITEČNOST.

CÍL

Naším cílem je přinášet klientům užitečné služby a reagovat včas, vstřícně a kvalitně na jejich požadavky.

INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ

Využití principu kombinace tzv. „Solution Focused“ přístupu s klasickým koučinkem.

Své kořeny má v základních rozvojových metodách vybraných z:

  • tzv. Best Practises metodologií projektového managementu,
  • Ericksonovské komunikace a dovedností na základě systemického myšlení,
  • nejnovějších poznatků v oblastech akcelerovaného učení a kreativity, motivace/inspirace a FLOW stavů,
  • nástrojů pro integraci a mapování založených na NLP.

Při individuálním rozvoji vycházíme z následujících principů výsledkově orientovaného přístupu:

  •  Změna je nevyhnutelná.
  • Lidé si vždy vybírají tu nejlepší z nabízených možností.
  • Každé chování je v nějakém kontextu užitečné.
  • Neúspěch neexistuje, existuje pouze zpětná vazba.
  • V jakémkoliv systému platí, že prvek, který vykazuje největší flexibilitu, má také největší vliv.
  • Každý má dost zdrojů, aby mohl získat to, co opravdu chce.